Mách bạn cách khắc phục nhanh những lỗi thường gặp trên máy đọc sách Kindle

Trong quá trình đọc sách với thiết bị Kindle bạn gặp phải một số sự cố như đơ màn hình cảm ứng, mất kết nối, laptop không nhận máy Kindle,...Bạn phải làm gì để khắc phục sự cố này. Bài viết này, sẽ gợi ý cho bạn Mách bạn cách khắc phục một số lỗi thường gặp trên máy đọc sách Kindle.

Cách khắc phục nhanh những lỗi thường gặp trên máy đọc sách Kindle
Cách khắc phục nhanh những lỗi thường gặp trên máy đọc sách Kindle

Kiểm tra máy đọc sách thuộc dòng nào Kindle

Thao tác đầu tiên bạn cần nắm được là kiểm tra xem sản phẩm bạn dùng thuộc dòng máy đọc sách nào của Kindle để “tùy bệnh mà cắt thuốc”.

Cách 1:

Nhấn Home > Menu > Settings > Device Info, đọc số serial. Sau đó đối chiếu với bảng bên dưới xem máy bạn thuộc dòng nào của Kindle.

Kiểm tra dòng máy bạn đang sử dụng
Kiểm tra dòng máy bạn đang sử dụng
S/N PrefixModel NameNicknames Notes & [Developer Notes]
B001, B101Kindle 1K1
B002Kindle 2 U.S. (Sprint)K2
B003Kindle 2 International (AT&T)K2, K2I
B004Kindle DX U.S.DX
B005Kindle DX InternationalDX, DXI
B009Kindle DX GraphiteDXG
B008Kindle 3 WiFiK3, K3W
B006Kindle 3 3G + WiFi (U.S. and Canada)K3, K3GNOTE: Some European customers may receive this model as well.
B00AKindle 3 3G + WiFi (Europe)K3, K3GB
B00CKindle PaperWhite not for sale (FOR TESTERS)
B00EKindle 4 NoTouch Silver (2011)K4, K4S
B00FKindle Touch 3G + WiFi (Kindle 5) (U.S. and Canada) [Mostly]K5, KT
B011Kindle Touch WiFi (Kindle 5)K5, KT, K5W
B010Kindle Touch 3G + WiFi (Kindle 5) (Europe)K5, KT, K5G
B012Kindle 5 (Unknown)K5If you happen to get your hands on one of these, please enlighten us!
B023, 9023Kindle 4 NoTouch Black (2012)K4, K4B If you happen to know why some of these begin in 90 instead of B0, I’m all ears 😉 [Support added in KindleTool 1.5.1] One has special offers, other does not.
B024Kindle PaperWhite WiFiPW[Support added in KindleTool 1.5.3]
B01BKindle PaperWhite 3G + WiFi (U.S.) [Mostly]PW, PWG[Support added in KindleTool 1.5.3]
B020Kindle PaperWhite 3G + WiFi (Brazil)PW, PWBR[Support added in KindleTool 1.5.8]
B01CKindle PaperWhite 3G + WiFi (Canada)PW, PWC[Support added in KindleTool 1.5.7]
B01DKindle PaperWhite 3G + WiFi (Europe)PW, PWGB[Support added in KindleTool 1.5.4]
B01FKindle PaperWhite 3G + WiFi (Japan)PW, PWJ[Support added in KindleTool 1.5.6]
B0D4, 90D4Kindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (U.S., Intl.)PW2 If you happen to know why some of these begin in 90 instead of B0, I’m all ears ) [Support added in KindleTool 1.6.0]  Unverified, but 90/B0 could be special offers with/without 
B05A, 905AKindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (Japan)PW2, PW2J[Support added in KindleTool 1.6.0]
B0D5, 90D5Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (U.S.) [Mostly]PW2, PW2G[Support added in KindleTool 1.6.0]
B0D6, 90D6Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Canada]PW2, PW2GC[Support added in KindleTool 1.6.2]
B0D7, 90D7Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Europe)PW2, PW2GB[Support added in KindleTool 1.6.0]
B0D8, 90D8Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Russia)PW2, PW2GR[Support added in KindleTool 1.6.0]
B0F2, 90F2Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (Japan)PW2, PW2GJ[Support added in KindleTool 1.6.0]
B017, 9017Kindle PaperWhite 2 (2013) WiFi (4GB) (U.S., Intl.)PW2, PW2IL[Support added in KindleTool 1.6.3]
B060, 9060Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Europe)PW2, PW2GBL[Support added in KindleTool 1.6.3]
B062, 9062Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (U.S.) [Mostly]PW2, PW2GL[Support added in KindleTool 1.6.3]
B05F, 905FKindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Canada)PW2, PW2GCL[Support added in KindleTool 1.6.4]
B061, 9061Kindle PaperWhite 2 (2013) 3G + WiFi (4GB) (Brazil)PW2, PW2GBRL[Support added in KindleTool 1.6.5]
B0C6, 90C6Kindle Basic (2014)KT2, BASIC If you happen to know why some of these begin in 90 instead of B0, I’m all ears 😉 [Support added in KindleTool 1.6.3]
B0DD, 90DDKindle Basic (2014) (Australia)KT2, BASIC[Support added in KindleTool 1.6.5]
B013, 9013Kindle Voyage WiFiKV[Support added in KindleTool 1.6.4]
B054, 9054Kindle Voyage 3G + WiFi (U.S.)KV, KVG[Support added in KindleTool 1.6.4]
B053, 9053Kindle Voyage 3G + WiFi (Europe)KV, KVGB[Support added in KindleTool 1.6.4]
B02AKindle Voyage 3G + WiFi (Japan)KV, KVGJ[Support added in KindleTool 1.6.5]
B052Kindle Voyage 3G + WiFi (Mexico)KV, KVGM[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G1Kindle PaperWhite 3 (2015) WiFiPW3[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G2Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (U.S.) [Mostly]PW3, PW3G[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G4Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Mexico)PW3, PW3GM[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G5Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Europe, Australia)PW3, PW3GB[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G6Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Canada)PW3, PW3GC[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090G7Kindle PaperWhite 3 (2015) 3G + WiFi (Japan)PW3, PW3GJ[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090KBKindle PaperWhite 3 White (2015) WiFiPW3W[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090KCKindle PaperWhite 3 White (2015) 3G + WiFi (Japan)PW3W, PW3WGJ[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090KEKindle PaperWhite 3 White (2016) 3G + WiFi (International)PW3W, PW3WGI[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090KFKindle PaperWhite 3 White (2016) 3G + WiFi (International)PW3W, PW3WGIB[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090LKKindle PaperWhite 3 Black (2016) WiFi, 32GB (Japan)PW3-32B, PW3JL[Support added in KindleTool 1.6.5]
G090LLKindle PaperWhite 3 White (2016) WiFi, 32GB (Japan)PW3-32W, PW3WJL[Support added in KindleTool 1.6.5]
G0B0GCKindle Oasis WiFiKOA[Support added in KindleTool 1.6.5]
G0B0GDKindle Oasis 3G + WiFi (U.S.) [Mostly]KOA, KOAG[Support added in KindleTool 1.6.5]
G0B0GRKindle Oasis 3G + WiFi (International)KOA, KOAGI[Support added in KindleTool 1.6.5]
G0B0GUKindle Oasis 3G + WiFi (Europe)KOA, KOAGB[Support added in KindleTool 1.6.5]
G0B0GTKindle Oasis 3G + WiFi (China)KOA, KOAGCN[Support added in KindleTool 1.6.6]
G000K9Kindle Basic 2 (Black)KT3[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000KAKindle Basic 2 (White)KT3, KT3W[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000P8Kindle Oasis 2 WiFi 8GB (Germany, Italy, USA)KOA2, KOA2W8[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000S1Kindle Oasis 2 WiFi+3G 32GB (USA)KOA2, KOA2G32[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000SAKindle Oasis 2 WiFi 32GB (Japan, Italy, UK, USA)KOA2, KOA2W32[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000S2Kindle Oasis 2 WiFi+3G 32GB (Europe)KOA2, KOA2G32B[Support added in KindleTool 1.6.5]
G000PPKindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 8GBPW4[Support added in KindleTool 1.6.6]
G000T6Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi, 32GBPW4-32, PW4L[Support added in KindleTool 1.6.6]
G000T1Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi+4G, 32GBPW4-32, PW4LG[Support added in KindleTool 1.6.6]
G000T2Kindle PaperWhite 4 (2018) WiFi+4G, 32GB (Europe)PW4-32, PW4LGB[Support added in KindleTool 1.6.6]
D01EKindle Fire (Kindle 6)
D026Kindle Fire 2
D025Kindle Fire HD 7″ 16GB (Kindle 7)
D059Kindle Fire HD 7″ 32GB
B0C9Kindle Fire HD 8.9″ 16GB
B0CAKindle Fire HD 8.9″ 32GB
B0CBKindle Fire HD 8.9″ 4G 32GB
B0CCKindle Fire HD 8.9″ 4G 64GB
00D2Kindle Fire HD 7″ 8GB (2013)
00D3Kindle Fire HD 7″ 16GB (2013)
D0FBKindle Fire HDX 7″ 16GB (2013)
00A9Kindle Fire HD 6″ 8 GB (2014)
G0K0Kindle Fire 7″ 8 GB (5th Gen.) (2015)
G000Kindle Fire 7″ 8 GB (5th Gen.) (2016)
G0W0Kindle fire 7 8 GB (7th Gen.) (2017)
G090MEKindle Fire HD 8 (7th Gen.) (2017)

Cách 2

Bạn có thể xác định mẫu máy bằng cách truy cập vào Amazon, đăng nhập tài khoản cá nhân, chọn Your Account > Manage Your Kindle > Manage Your Device > Registered Kindle Devices.

Giờ thì bạn đã biết chắc chắn dòng máy mà mình sở hữu, hãy bắt tay vào “trị bệnh” cho chiếc Kindle.

Cách 3:

Số serial của máy cũng có thể được in trên mặt sau của Kindle hoặc trên vỏ hộp của thiết bị (tất nhiên là nếu bạn vẫn còn giữ vỏ hộp

Số seri ở đằng sau vỏ hộp
Số seri ở đằng sau vỏ hộp 

Lỗi kết nối

Để xử lý tình huống máy đọc sách KIndle không thể kết nối mạng được. Đầu tiên hãy kiểm tra độ mạnh hay yếu của tín hiệu kết nối bằng cách nhìn vào biểu tượng cột sóng ở góc trên bên phải màn hình.

Kiểm tra tín hiệu Wifi
Kiểm tra tín hiệu Wifi
  •  Đối với thiết bị có kết nối 3G, bạn cần phải kiểm tra độ phủ sóng của 3G bằng cách thử sim 3G trên điện thoại, nếu sóng 3G vẫn bình thường thì bạn cần truy cập vào menu và kích hoạt lại 3G. Bạn thử lại bằng cách đồng bộ hóa thư viện online của bạn trên Kindle bằng cách chọn Menu > Sync & Check for items. Nếu không được, bạn có thể khởi động lại thiết bị để làm mới lại các thông số. Có thể việc này làm mất vài phút để thiết bị Kindle của bạn có thể kết nối với mạng khác. Sau khi kết nối thành công bạn hãy thử đồng bộ lại như trên để kiểm tra.
  • Nếu tín hiệu kết nối mạnh và ổn định nhưng vẫn không thể truy cập được Kindle Store, hãy thử vào Menu > Settings > Wi-Fi Settings (ở một số đời máy sau là Wi-Fi Networks),ngắt kết nối và kết nối lại.
  • Trong một vài trường hợp, việc khởi động lại thiết bị cũng giúp giải quyết vấn đề này.

PC/ laptop không nhận máy Kindle

Bạn có thể khắc phục bằng một số cách sau:

  • Thay dây cáp khác thử (ví dụ dây cáp điện thoại)
  • Nếu không được thì bạn reset máy kindle bằng cách giữ nút nguồn 30-40s để tắt hẳn máy, sau đó ấn nút power lần nữa để bật máy trở lại. Sau đó thì cắm kết cáp nối và thử lại

Khi chuyển đổi epub qua azw3, copy vào máy nhưng vẫn không đọc được

Bạn có thể convert  thử sang mobi. Lưu ý định dạng azw3 chỉ copy trực tiếp vào máy, chứ không gửi được qua mail

Màn hình Kindle bị treo, đơ cảm ứng

Trường hợp này sẽ xuyên xảy ra nguyên nhân do bạn thao tác quá nhanh, đặc biệt khi mở truyện tranh zoom to và nhỏ với file có dung lượng lớn. Hoặc khi bạn copy quá nhiều truyện, tài liệu có dung lượng lớn. Gặp vấn đề này bạn chỉ cần khởi động lại thiết bị là được.

  • Đối với Kindle bị đứng máy nghiêm trọng hơn thì bạn giữ phím nguồn đến 40s để khởi động lại máy. Nhưng bạn lưu ý rằng việc này có thể sẽ làm mất (xóa) hết dữ liệu của bạn trên máy. Bạn chỉ thực sự làm theo cách này nếu các cách trên không có kết quả.
  •  Đối với thiết bị có kết nối 3G, bạn cần phải kiểm tra độ phủ sóng của 3G bằng cách thử sim 3G trên điện thoại, nếu sóng 3G vẫn bình thường thì bạn cần truy cập vào menu và kích hoạt lại 3G. Bạn thử lại bằng cách đồng bộ hóa thư viện online của bạn trên Kindle bằng cách chọn Menu > Sync & Check for items. 
  • Nếu không được, bạn có thể khởi động lại thiết bị để làm mới lại các thông số. Có thể việc này làm mất vài phút để thiết bị Kindle của bạn có thể kết nối với mạng khác. Sau khi kết nối thành công bạn hãy thử đồng bộ lại như trên để kiểm tra.
  • Trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu các biện pháp trên không hiệu quả, bạn có thể phải reset máy để đưa Kindle về trạng thái ban đầu khi xuất xưởng. Thực hiện reset bằng cách bấm giữ phím nguồn khoảng 20 đến 30 giây tại thời điểm treo. Tuy nhiên, phương án này sẽ xóa toàn bộ dữ liệu và thiết lập, buộc phải đồng bộ lại tất cả dữ liệu của bạn.

Làm thế nào để kéo dài thời gian sử dụng pin

Máy đọc sách Kindle có thể sẽ gặp phải một số vấn đề như trên khi mức năng lượng dự trữ còn ít. Do đó cần tìm cách kéo dài thời gian sử dụng pin nếu tại thời điểm sử dụng không có khả năng sạc pin thiết bị.

Tắt những ứng dụng không dùng để tiết kiệm pin
Tắt những ứng dụng không dùng để tiết kiệm pin

Thời lượng sử dụng pin của các máy đọc sách là tương đối lâu, khiến người dùng chủ quan không cắm sạc khi có kế hoạch dài ngày, hoặc không mang theo thiết bị sạc pin. Do đó cần tập thói quen chú ý dung lượng pin khi sử dụng, và sạc khi cảm thấy mức pin đã khá thấp. Ngoài ra, khi không có nhu cầu sử dụng, hãy tắt kết nối wifi và 3G để tiết kiệm pin (truy cập Menu > Settings và tắt kết nối không cần thiết).

Một số lỗi khác

Bình thường với các lỗi thường gặp trên đều có thể khắc phục bằng các biện pháp đã nêu ra. Tuy nhiên, với một số lỗi nặng hơn cần phải reset thiết bị. Thế nhưng, vẫn có trường hợp phương án reset không đem lại hiệu quả, điển hình là lỗi liên quan đến thao tác thanh toán dịch vụ sách hay mật khẩu tài khoản với Amazon. Cách duy nhất là đăng nhập trang quản lý Kindle của Amazon tại http://gg.gg/g22n và kiểm tra, xác thực lại thông tin. Trong trường hợp không thực hiện được bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline hoặc qua fanpage (@hmdigitalstore) để chúng tôi có thể giúp bạn một cách nhanh nhất và hiển nhiên sẽ không mất đồng phí nào cả.

Hi vọng, những gợi ý bên trên sẽ giúp bạn khắc phục nhanh những sự cố thường gặp trên máy đọc sách Kindle. Lưu ý bài viết này chỉ liệt kê những lỗi phổ biến trên máy đọc sách Kindle và cách xử lý chúng cụ thể trên máy Kindle chứ không phải trên máy tính bảng Fire HD hay các thiết bị khác. Bởi vậy, nó chỉ có thể áp dụng trên dòng máy đọc sách nhé.

1903 views