Libre Office và Microsoft Office – Lựa chọn nào tốt nhất cho bạn?

Lựa chọn LibreOffice hay MS Office

Sự khác biệt chính giữa LibreOffice và Microsoft là LibreOffice là một bộ sản phẩm văn phòng miễn phí, nguồn mở trong khi Microsoft Office là gói sản phẩm bộ văn phòng thương mại yêu cầu người dùng mua giấy phép. Cả hai đều có thể chạy trên nhiều nền tảng và cả hai đều …

Libre Office và Microsoft Office – Lựa chọn nào tốt nhất cho bạn? Read More »

Hàm IF của Excel! Một hàm rất hữu ích cho giáo viên

excé

Để giáo viên tiểu học lập được “Bảng tổng hợp giáo dục cuối năm học” một cách chính xác, hạn chế tình trạng cột điểm kiểm tra định kì (KTĐK) mâu thuẫn với cột đánh giá “Mức đạt được” do lỗi nhập liệu, hàm IF trong excel sẽ giúp giáo viên tiểu học lập Bảng …

Hàm IF của Excel! Một hàm rất hữu ích cho giáo viên Read More »